Monique Houtzager uitvaartbegeleider Weesp

Home

Afscheid nemen kun je maar één keer goed doen

Een afscheid dat past

Een goed afscheid is een afscheid dat past bij het leven van de overledene, maar óók bij diens nabestaanden, want zij moeten verder. Daarom zoek ik altijd samen met de nabestaanden naar een passende invulling van het afscheid. Een invulling - sfeer, muziek, thema, symbool of kleur - die recht doet aan de overledene en waar de nabestaanden zich goed bij voelen.

Als u de uitvaart, crematie of begrafenis, kerkelijk of niet kerkelijk, door mij laat verzorgen:

  • Luister ik eerst goed naar uw wensen en ideeën
  • Geef ik u informatie over de mogelijkheden om het afscheid een persoonlijke invulling te geven
  • Informeer ik u over nieuwe (eigentijdse) manieren van afscheid nemen
  • Vertel ik u over de uitvaartmogelijkheden die de regio Gooi en Eemland biedt
  • Ontzorg ik u waar mogelijk en begeleid ik u stap voor stap in het uitvaartproces

Ik ben sinds 2010 werkzaam in de uitvaartbranche. Omdat ik werkzaam ben als zelfstandig uitvaartondernemer ben ik onafhankelijk, ongeacht welke uitvaart kapitaalverzekering (zie hieronder).
Omdat ik
ook niet gebonden ben aan een locatie, kunt u zelf de opbaar- en uitvaartlocatie bepalen (zie hieronder). Uw wensen worden 100% op maat ingevuld zonder tijdsdruk en tegen transparante kosten. U hoeft bij mij niet alle beslissingen in één dag te nemen. Ik vind het belangrijker dat u alle tijd en ruimte krijgt om zorgvuldig en weloverwogen de juiste keuzes te maken.  Zodat het een afscheid wordt dat ook écht past bij uw overleden dierbare en bij u als nabestaande. Want afscheid nemen kun je maar één keer goed doen.

Monique Houtzager


U kiest zelf de uitvaartondernemer

Ongeacht waar de overledene is verzekerd, wanneer u kiest voor In Memoriam Uitvaarten, zal de uitvaartverzekeraar aan de nabestaanden een bedrag uitkeren ten behoeve van de kosten van de uitvaart. Bij een kapitaalverzekering betreft dat het verzekerde bedrag. Indien u een natura verzekering -dit is een pakketverzekering- bij overlijden omzet in een verzekerd bedrag dan stelt de verzekeraar de waarde van het uitvaartpakket vast. Die keuzevrijheid heeft u te allen tijde. Informatie over het dan uit te keren bedrag kunt u (dat mag vanzelfsprekend ook via mij) opvragen bij de uitvaartverzekeraar.

U kiest zelf de opbaar- en uitvaartlocatie

Als u kiest voor In Memoriam Uitvaarten, mag u zelf de opbaarlocatie bepalen: thuis of in een uitvaartcentrum naar keuze, zoals bijvoorbeeld Uitvaartcentrum Weesp Van Vuure of Myosotis. Én op welke uitvaartlocatie het afscheid plaatsvindt. Wilt u dat het afscheid plaatsvindt in de aula van Crematorium Laren of Den en Rust Bilthoven, dan heeft u daar de vrije keuze in. Wilt u de begrafenis laten plaatsvinden op Begraafplaats Zuiderhof in Hilversum of Carspelhof in Weesp, dan regel ik dat voor u. Wenst u de condoleance of het hele afscheid op een favoriete horecalocatie, dan kan dat ook.