Olifanten knuffelen In Memoriam herinnering

Over In Memoriam

‘In memoriam’ betekent ‘herinnering’

‘In memoriam’ komt uit het Latijn en betekent letterlijk ‘herinnering’. Het is een term die gebruikt wordt om een bespiegelende tekst in gedrukte of gesproken vorm aan te duiden, die na iemands overlijden vaak met enige melancholie gedenkwaardige aspecten van zijn of haar leven aanhaalt.

Monique Houtzager en ‘In memoriam’

'In november 2016 overleed op 48-jarige leeftijd een van mijn beste vriendinnen Sabine. Tijdens het afscheid in de namiddag droeg ik haar 'In memoriam' op in haar favoriete restaurant aan het water.  Buiten brandden de vuurkorven, waar ze zo van hield. Ik baseerde mij op de vele persoonlijke en intense gesprekken die we in de weken voor haar overlijden hebben gevoerd. Het waren gesprekken die haar hielpen blij te zijn met haar leven. Tegelijkertijd hielp het mij in mijn verdriet om afscheid van haar te moeten nemen.  Rondom de dood komt er veel diepgang naar boven. Dat spreekt mij zeer aan. Tijdens de voordracht op de dag van haar afscheid voelde ik hoe goed deze rol mij past. Het afscheid van Sabine deed mij beseffen hoe belangrijk het werk van uitvaartbegeleider is. Dit inspireerde mij tot omscholing - van voorlichter en evenementenmanager bij een grote uitvaartorganisatie - naar uitvaartbegeleider. Mijn 'vlieguren' maakte ik binnen mijn nieuwe professie de eerste jaren bij mij toenmalige werkgever. Ik wilde veel persoonlijker werken en dat was daar niet mogelijk. Op 1 januari 2019 richtte ik als zelfstandige In Memoriam Uitvaarten op. Betrokkenheid, warmte, meedenken, doortastendheid en mijn natuurlijke rust wordt vaak genoemd in reviews die ik krijg van nabestaanden. 

Wij zijn heel trots op het 'Keurmerk Persoonlijke Uitvaart'. Dat krijg je alleen met aanhoudende goede reviews. Een onafhankelijke organisatie verzamelt deze, daar hebben wij geen invloed op. Een kroon op ons werk.'

Monique Houtzager en Angelique Schildt - Gooijer

In ons werk als uitvaartbegeleider hebben wij onze bestemming gevonden. Onze behoefte aan zingeving en spiritualiteit, onze liefde voor mensen en ons gevoel voor symboliek. Een uitvaart maken wij graag bijzonder en passend bij de overledene en nabestaanden. Dit doen wij door te denken in mogelijkheden. Het is onze missie nabestaanden te helpen bij het maken van keuzes, de weg te wijzen en te voorzien van inspiratie, zodat het afscheid een prachtige en dierbare herinnering wordt en blijft.

Angelique:

'Mijn passie is om samen met de naasten te komen tot een afscheid dat het geleefde leven weerspiegelt en troost en hoop biedt voor de nabestaanden.

Wanneer iemand vastloopt in het rouwproces of het zwaar vindt om alleen te doen, kan professionele hulp wenselijk zijn. Naast uitvaartbegeleiding ben ik daarom tevens gespecialiseerd in het geven van rouw- en verliesverwerking. Verlies aanvaarden heeft tijd en aandacht nodig. Door coaching wordt het verlies niet minder, wel dragelijker en beter te hanteren.

Ook geef ik begeleiding in de laatste levensfase aan mensen die niet meer lang zullen leven. Ik sta hen bij om in hun eigen kracht en vertrouwen te komen om het leven en de naasten in vertrouwen los te kunnen laten.'

Rouwen is houden van en uiteindelijk datgene verliezen wat je in je leven hebt mogen liefhebben - Manu Keirse

 

De olifant in het beeldmerk

Via een onderwijsproject 'Leven en dood van de olifant en Zoo', dat Monique in 2016 ontwikkelde om met kinderen bovenbouw basisonderwijs in de dierentuin te praten over de dood, leerden de kinderen via olifantenexpert Marjo Hoedemaker dat olifanten hetzelfde rouwgedrag vertonen als mensen. Net als mensen rouwen zij namelijk om hun doden. Ze troosten elkaar en ze zorgen voor zieke of zwakke soortgenoten en ook voor de jonge dieren wier ouders gestorven zijn. Op de plek waar een soortgenoot sterft, die ze vervolgens bedekken met bladeren, zullen ze áltijd even stil blijven staan. Met deze excursie, die wegens succes vijf jaar voortduurde, werden kinderen op laagdrempelige wijze voorgelicht over de dood en het afscheid en deelden ze vervolgens hun eigen verlieservaringen met elkaar. Zo leerde zij dit bijzondere dier kennen.


Gecertificeerd uitvaartbegeleiders

Wij zijn NaVU-gecertificeerd, dat wil zeggen wij beschikken beiden over het NAtionaal Vakdiploma Uitvaartzorg. Maar belangrijker is misschien wel, dat het beroep van uitvaartbegeleider ons beiden past als een jas. We zijn sociaal, empathisch en dienstbaar. Daarnaast zijn we betrokken, verbindend en creatief. We hebben niet alleen graag een luisterend oor, maar ook een scherp oog voor detail. We weten daardoor feilloos zaken aan elkaar te verbinden. 

Als we na afloop van een uitvaart terugkrijgen dat het afscheid precies is gegaan zoals de overledene het gewild zou hebben, zijn we daar elke keer weer trots op.

Monique en Angelique

NAVU Vakdiploma Angelique Schildt