In Memoriam Uitvaarten

‘In memoriam’ betekent ‘herinnering’

‘In memoriam’ komt uit het Latijn en betekent letterlijk ‘herinnering’. Het is een term die gebruikt wordt om een bespiegelende tekst in gedrukte of gesproken vorm aan te duiden, die na iemands overlijden vaak met enige melancholie gedenkwaardige aspecten van zijn of haar leven aanhaalt.

Monique Houtzager en ‘In memoriam’

‘In november 2016 overleed op 48-jarige leeftijd een van mijn beste vriendinnen Sabine. Tijdens het afscheid in de namiddag droeg ik haar ‘In memoriam’ op in haar favoriete restaurant aan het water. Buiten brandden de vuurkorven, waar ze zo van hield. Ik baseerde mij op de vele persoonlijke en intense gesprekken die we in de weken voor haar overlijden hebben gevoerd. Het waren gesprekken die haar hielpen blij te zijn met haar leven. Tegelijkertijd hielp het mij in mijn verdriet om afscheid van haar te moeten nemen. Rondom de dood komt er veel diepgang naar boven. Dat spreekt mij zeer aan. Tijdens de voordracht op de dag van haar afscheid voelde ik hoe goed deze rol mij past. Het afscheid van Sabine deed mij beseffen hoe belangrijk het werk van uitvaartbegeleider is. Dit inspireerde mij tot omscholing – van voorlichter en eventmanager bij een grote uitvaartorganisatie – naar uitvaartbegeleider. Mijn ‘vlieguren’ maakte ik binnen mijn nieuwe professie de eerste jaren bij mij toenmalige werkgever. Ik wilde veel persoonlijker werken en dat was daar niet mogelijk. Op 1 januari 2019 richtte ik als zelfstandige In Memoriam Uitvaarten op. Betrokkenheid, warmte, meedenken, doortastendheid en mijn natuurlijke rust wordt vaak genoemd in reviews die ik krijg van nabestaanden.


Wij zijn heel trots op het ‘Keurmerk Persoonlijke Uitvaart’. Dat krijg je alleen met aanhoudende goede reviews, die door een onafhankelijke organisatie verzameld worden. Daar hebben wij geen invloed op. Een kroon op ons werk.

Monique Houtzager en Angelique Schildt - Gooijer

Sinds 2022 is In Memoriam Uitvaarten met de komst van Angelique Schildt – Gooijer gegroeid. Monique en Angelique werken als team aan hun gedeelde missie: nabestaanden helpen bij het maken van keuzes, de weg te wijzen en te voorzien van inspiratie, zodat het afscheid een prachtige en dierbare herinnering wordt en blijft. Monique en Angelique: “In ons werk als uitvaartbegeleider hebben wij onze bestemming gevonden. Onze behoefte aan zingeving en spiritualiteit, onze liefde voor mensen en ons gevoel voor symboliek. Wij maken een uitvaart graag bijzonder en passend bij de overledene en nabestaanden. Dit doen wij door te denken in mogelijkheden.”

Rouw- en verliesverwerking

Angelique is naast uitvaartbegeleider ook gespecialiseerd in het geven van rouw- en verliesverwerking. Angelique: “Na een afscheid kan het gebeuren dat mensen vastlopen in het rouwproces, of het zwaar vinden om dat alleen te moeten doen. Deze mensen help ik graag verder in hun proces van rouw- en verliesverwerking. Verlies aanvaarden heeft tijd en aandacht nodig. Door coaching wordt het verlies niet minder, maar wel dragelijker en beter te hanteren.”

Begeleiding bij de laatste levensfase

Daarnaast biedt Angelique begeleiding aan mensen die niet lang meer te leven hebben. “Ik sta hen bij in deze laatste levensfase, zodat zij in hun eigen kracht komen om het leven en de naasten in vertrouwen los te laten.”

 

Heeft u behoefte aan een gesprek met Angelique, neem dan contact met ons op: T 06 – 233 09 339.

De olifant in het beeldmerk

Olifanten zijn een van de weinige dieren die net als mensen rouwen om hun doden. Ze troosten elkaar en ze zorgen voor de jonge dieren wier ouders gestorven zijn. Op de plek waar een soortgenoot sterft, die ze vervolgens bedekken met bladeren, zullen ze áltijd even stil blijven staan.

Olifanten rouwen en knuffelen

Gecertificeerd uitvaartbegeleiders

Wij zijn NaVU-gecertificeerd, dat wil zeggen wij beiden beschikken over het Nationaal Vakdiploma Uitvaartzorg. Maar belangrijker is misschien wel dat het beroep van uitvaartbegeleider ons beiden past als een jas. We zijn sociaal, empathisch en dienstbaar. Daarnaast zijn we betrokken, verbindend en creatief. We bieden niet alleen een luisterend oor, maar hebben ook een scherp oog voor detail. We weten daardoor feilloos zaken aan elkaar te verbinden.

 

Als we na afloop van een uitvaart terugkrijgen dat het afscheid precies is gegaan zoals de overledene het gewild zou hebben, zijn we daar elke keer weer trots op.

 

Monique en Angelique