Dementievriendelijke uitvaartzorg

Dementie en Afscheid

Dementievriendelijke uitvaartzorg

Wat houdt dementievriendelijke uitvaartzorg in?

Na een praktijkgerichte training door De Mens Training, in samenwerking met Alzheimer Nederland, mag Monique Houtzager zich  ‘dementievriendelijke uitvaartverzorger’ noemen. Zij is in het trotse bezit van het certificaat en het gelijknamige keurmerk. Graag vertelt Monique u wat dementievriendelijke uitvaartzorg precies inhoudt.

 

Een voorbeeld: “Haar echtgenoot was overleden. Ze waren bijna 50 jaar getrouwd. De dankdienst voor Henk vond plaats in de grote Kerk in Weesp. Met haar kinderen sprak ik af dat moeder als laatste zou plaatsnemen. Vlak voor aanvang van de dienst zou ik haar, samen met Max, haar liefste kleinkind, begeleiden naar haar zitplaats op de eerste rij. Ze nipte nog aan haar kopje thee in de consistoriekamer toen ik haar uitnodigde voor de dankdienst. “Ik ben het zat, ik wil naar huis’ zei ze.” Ik antwoordde “Dat begrijp ik, kom maar, dan zeggen we eerst de kinderen nog even gedag.” Ik nam haar en Max mee de kerk in. Onderweg vergat ze dat ze naar huis wilde en nam ze plaats, samen met Max.”

Dubbel verlies voorkomen

Dankzij de training kan Monique met de familie meedenken hoe we een dementerende dierbare kunnen betrekken bij het afscheid van een partner, kind of ouder. Dat is belangrijk, want als moeder overlijdt en vader met dementie niet meegaat naar de uitvaart, is dat voor de kinderen een dubbel verlies. Dat help ik zo te voorkomen. Het komt het rouwproces ten goede voor alle betrokkenen.

Dementievriendelijke uitvaartzorg

Dementie herkennen en je benadering aanpassen

Dementievriendelijk betekent dementie kunnen herkennen, weten hoe je omgaat met mensen met dementie en oog hebben voor wat mensen met dementie nog wél kunnen. Wij gaan altijd op zoek naar een persoonlijke touch in een uitvaart. Daarbij kunnen wij nu ook maatwerk leveren als er een persoon met dementie bij de uitvaart betrokken is. Dat kan dus zijn als de persoon met dementie gaat overlijden of als er een nabestaande is met dementie. Samen met de betrokkenen maken we een plan. We bespreken de mogelijkheden en belemmeringen en kijken wanneer en hoe we de dementerende persoon kunnen betrekken bij het afscheid. 

 

Soms zit het in eenvoudige dingen, zoals iemand laten meebeslissen over witte of rode rozen of de geliefde lekkernij bij de koffie tijdens de condoleance.

Podcast beluisteren

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor wel 50 soorten van aantasting van de hersenen. En elke vorm van schade heeft zijn eigen effecten. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). Daarnaast komen vasculaire dementie (15%) en Lewy body dementie (15%) veel voor:

 

 1. Ziekte van Alzheimer: gehoor en zicht nemen af, er ontstaan taalproblemen (niet uit je woorden kunnen komen), het geheugen – vooral het korte termijn geheugen – gaat achteruit, het besef van dag en tijd verdwijnt, gezichtsuitdrukkingen veranderen, emoties kunnen niet meer goed worden geuit, het gedrag verandert
 2. Vasculaire dementie: de ziekte gaat gepaard met tia’s, hart- en vaatziekten
 3. Lewy body dementie: er zijn veel waanvoorstellingen en angsten
 4. Complexe dementie: een vorm van 1 t/m 3

Mensen met dementie hebben behoeften en verlangens als iedereen, maar uiten ze anders dan voorheen.

Het hart krijgt geen dementie!

Er zijn verschillende manieren waarop je naar dementie kunt kijken:

 

 1. Wetenschappelijk – het behandelplan van de ziekte en de medicatie voor een dementerende;
 2. Maatschappelijk – het omgaan met en het verzorgen van een dementerende;
 3. Emotioneel – het verdriet van de naasten om de dementie van hun dierbare te accepteren;
 4. Maar ook spiritueel – ‘het hart krijgt geen dementie!’ – aldus pastor Hans Stolp.
Dementievriendelijke uitvaartverzorger

Aantallen

Op basis van bevolkingsonderzoek zijn er in 2021 in Nederland naar schatting 290.000 mensen met dementie. Ter illustratie: dit is een idem aantal als het aantal inwoners van de stad Utrecht. Doordat de mens steeds ouder wordt en vanwege de enorme vergrijzing zal dit aantal over 25 jaar minimaal verdubbeld zijn.


 • 70% van de dementerenden is thuiswonend
 • De meeste dementerenden zijn ouder dan 70 jaar
 • 1 op de 5 mensen krijgt dementie: (1 : 3 vrouwen en 1 : 7 mannen)

Ieder uur komen er 5 mensen met dementie bij.

Bezoek voor meer inhoudelijke informatie over dementie de website van Alzheimer Nederland.