In Memoriam Uitvaarten

Resomeren

Lichaam oplossen in plaats van begraven of cremeren​

Zou jij kiezen voor resomeren? Misschien heb je er al iets over gehoord? Naast begraven en cremeren kun je je binnenkort ook laten resomeren. Omdat deze moderne uitvaarttechniek volgens TNO en de uitvinder – Sandy Sullivan uit Schotland – milieuvriendelijker is dan cremeren, wordt deze vorm ook wel bio-cremeren genoemd. 

Resomeren

Resomeren is een chemisch proces waarbij het lichaam van de overledene in kaliumhydroxide, een vloeistof met een hoge pH-waarde, wordt opgelost. Tijdens de resomatie ligt de temperatuur tussen de 100 en 180 graden. Ter informatie: bij een crematie ligt de verbrandingstemperatuur rond de 800 graden Celsius.

Geen oven maar een drukvat

Resomatie vindt plaats in een stalen drukvat en duurt circa 3 uur. Dit wijkt niet veel af van de duur van een crematie. Als de cyclus voltooid is, wordt de complete cabine geleegd. De vloeistof die overblijft is steriel, waterachtig en bevat geen DNA. Deze vloeistof wordt gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie en stroomt na behandeling terug naar de watercyclus, bijvoorbeeld een lokale rivier. Net als bij een crematie worden de beenderen, die overblijven na het proces, gedroogd en fijngemalen in de cremilator, ook wel asmolen genoemd. Wat overblijft is witte poeder die – net als as na een crematie – desgewenst kan worden bewaard in bijvoorbeeld een urn of kan worden uitgestrooid.

Het woord ‘resomeren’ stamt af van het Griekse woord ‘resoma’ dat ‘hergeboorte van het lichaam’ betekent. Deze benaming is in het leven geroepen door de Britse onderneming Resomation Limited (de patent houder van dit proces).

Resomeren is in Nederland (nog) niet toegestaan

Dat staat in de Wet op de lijkbezorging. Bij dieren is resomeren wel toegestaan en wordt het zelfs al toegepast. De Gezondheidsraad heeft bepaald dat deze alkalische hydrolyse voldoet aan de voorwaarden op het gebied van veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. In de Verenigde Staten en Canada zijn er al wel enkele pilots waarbij resomeren wordt toegepast bij overleden personen

De verwachting is dat op korte termijn deze techniek in Nederland ook mogelijk zal zijn.

Uit onderzoek blijkt dat 25% van de Nederlanders zou kiezen voor resomeren zodra deze vorm wordt aangeboden.

Een uitvaart waarbij wordt gekozen voor resomeren is in beginsel niet anders dan een andere uitvaart. Alleen wordt het lichaam van de overledene na de afscheidsbijeenkomst geresomeerd in plaats van begraven of gecremeerd.

Wil je weten wat een uitvaart kost bij de keuze voor begraven of cremeren? Lees dan mijn blogs: Wat kost een begrafenis nu echt? en Wat kost een crematie?

© Monique Houtzager