In Memoriam Uitvaarten

Waarom vertelt niemand wat een begrafenis nu echt kost?

Uitvaartkosten – begrafenis

Wat kost een begrafenis?

‘Wat zijn ongeveer de kosten van een begrafenis’ krijg ik als vraag via een spontaan binnenkomend telefoontje. Ik werk als uitvaartleider tijdelijk in een andere regio ter ondersteuning van een collega en ik antwoord: ‘afhankelijk van de uitvaartwensen moet u voor de hele uitvaart al gauw denken aan een bedrag van tussen de € 7.000 en € 10.000.’ Ik denk daarmee een ruime marge aan te geven, maar…

later blijkt namelijk dat de totale kostenbegroting voor desbetreffende uitvaart uitkomt op € 11.000. 

In Nederland kiest ongeveer 35% voor een begrafenis en 65% voor een crematie (bron: UitvaartBranchemonitor). De kosten van een begrafenis kunnen per regio sterk verschillen. Na onderzoek constateer ik dat er tussen de duurste en de goedkoopste begraafplaats in Nederland een prijsverschil is van maar liefst € 8.500. Onder andere de grondprijs van een gemeente en de verplichte onderhoudskosten van een begraafplaats bepaalt mede de prijs van een graf. Het is algemeen bekend dat een begrafenis duurder is dan een crematie. 

Soorten begraafplaatsen en graven

We kennen meerdere soorten begraafplaatsen: gemeentelijke, particuliere en kerkelijke. Kerkelijke begraafplaatsen zijn vaak goedkoper, omdat vrijwilligers van de kerk zorgen voor het onderhoud. In de ‘grafkostenmeter’ kun je de kosten in je woonplaats opzoeken.

Bij de keuze van een graf zijn er vele opties

Het begint al bij de keuze van:

 • een algemeen graf – dat wil zeggen een graf voor 2 of 3 personen boven elkaar zonder enige (familie)band
 • een particulier graf, ook wel familiegraf of eigen graf genoemd – dat wil zeggen een graf voor 1 of 2 tot 3 personen met een (familie)band.

En dan zijn er ook nog zandgraven en keldergraven, enkele graven en dubbele graven.

Algemeen graf

In verband met de minimum grafrust van 10 jaar (Wet op de Lijkbezorging) is het grafrecht van een algemeen graf 10 jaar. Deze periode kan in principe niet worden verlengd. Het graf wordt na 10 jaar automatisch geruimd. Bij een algemeen graf zijn er bovendien beperkte mogelijkheden voor het plaatsen van een grafmonument en/of bloemen en planten. Je hebt namelijk slechts de beschikking over 1/3 deel van het graf.

Familiegraf

De huurperiode van een particulier graf is meestal 20 of 30 jaar. Deze periode kan steeds worden verlengd met 5 of 10 jaar. Bij een particulier graf zijn de kosten veelal aanzienlijk hoger dan bij een algemeen graf. En dan komen er natuurlijk ook nog de kosten bij van een grafmonument. Vaak zijn er ook nog administratiekosten in verband met het vastleggen van de rechthebbende van het graf.

Let wel: je wordt nooit eigenaar van een graf.

Natuur begraven

En dan is er ook nog de keuzemogelijkheid voor een natuurbegraafplaats. Op een natuurbegraafplaats mag vaak geen grafsteen worden geplaatst. Elk graf gaat namelijk op in de natuur en meestal is er sprake van eeuwige grafduur. Je kunt met deze vorm van begraven soms duizenden euro’s besparen. Dit in verband met het niet hoeven aanschaffen van een grafmonument, geen kosten voor onderhoud en geen kosten voor het verlengen van de grafrechten. Daarnaast is de gedachte hierachter natuurlijk erg mooi; het lichaam van een overleden dierbare wordt weer terug geschonken aan de natuur.

Grafkosten

De totaalprijs voor een graf wordt bepaald door de kosten van:

Grafrecht – dit betreft de huurperiode van het graf
Begraafrecht – dit betreft het openen en sluiten van het graf
Algemeen onderhoud begraafplaats – dit betreft een meestal verplichte bijdrage in kosten van onderhoud van de begraafplaats

De duurste begraafplaats van Nederland is de Algemene Begraafplaats van Leiderdorp. Met grafrechten voor 30 jaar betaal je hier voor een particulier graf in totaal € 9.390. Voor een algemeen graf betaal je € 2.960.
De goedkoopste begraafplaatsen vind je in Midden-Groningen, zoals in Hoogezand. Daar kost een particulier graf voor 1 persoon voor de duur van 20 jaar in totaal slechts € 850.
Gemeentelijke begraafplaats Carspelhof in Weesp valt in de categorie ‘gemiddeld’ qua prijs. Daar zijn de kosten voor een particulier graf voor 2 personen voor de duur van 20 jaar € 4.160 en voor een algemeen graf betaal je € 1.360.
Op Natuurbegraafplaats Den en Rust in Bilthoven zijn de totale grafkosten voor onbeperkte duur € 6.440.

De genoemde prijzen hebben betrekking op 2019.

Maar wat zijn dan de kosten van een totale begrafenis?

De totale kosten van een begrafenis zijn niet alleen afhankelijk van de keuze voor een bepaald soort graf op een specifieke begraafplaats, maar ook van de overige keuzes zoals:

 • Wordt er gekozen voor een thuisopbaring of voor een opbaring in een uitvaartcentrum? De kosten hiervan kunnen variëren van € 500 tot € 1.000
 • Welke kist wordt gekozen? Kisten zijn er vanaf € 300 tot € 5.000
 • Hoeveel rouwkaarten worden verstuurd? 25 of 150 stuks? De prijs kan dan variëren van € 125 tot € 450
 • Zijn er dragers gewenst? Per drager betaal je al gemiddeld € 100
 • Wordt er gekozen voor een rouwadvertentie? Voor plaatsing in een lokaal of regionaal medium zijn de gemiddelde kosten €200 tot € 500, maar een rouwadvertentie in een landelijk medium kan oplopen tot € 2.000
 • Wordt de aula van de begraafplaats gehuurd? Wordt een favoriete horecalocatie afgehuurd of vindt er een afscheidsdienst plaats in de kerk? Ook hier kun je denken aan kosten van € 500 tot € 1.000
 • Is er liturgie? 100 of 300 stuks? Kosten: € 200 tot € 600
 • Is er live muziek tijdens de afscheidsplechtigheid? Deze kosten liggen tussen € 450 en € 2.000
 • Is er koffie/thee met cake óf een uitgebreide catering met wijn, bittergarnituur en broodjes met soep? Deze kosten variëren van € 5 tot € 15 per persoon
 • Is er een rouwauto en zijn er volgauto’s of is er een uitvaart bus? Staatsievervoer varieert van € 250 tot € 1.500
 • Welke en hoeveel rouwstukken zijn gewenst door de naaste familie? De prijzen per rouwstuk variëren van € 50 tot € 500
 • Wat is de fee van de uitvaartondernemer voor het regelen, voorbereiden en uitvoeren van de uitvaart? Deze kosten kunnen variëren van € 1.500 tot € 3.000. Dit is mede afhankelijk van het aantal uren dat nodig is voor het regelwerk, de totale organisatie en de uitvoering van desbetreffende uitvaart

Het mag duidelijk zijn dat het onmogelijk is om zomaar even aan te geven wat een begrafenis kost. De totale kosten zijn afhankelijk van alle wensen bij elkaar. Vanzelfsprekend kan altijd álles duurder of goedkoper. Je kunt om kosten te besparen bijvoorbeeld veel opzoeken via internet en een aantal zaken zelf regelen. De meeste mensen zijn er, veelal door de emoties van dat moment, niet toe in staat. Of komen in een wirwar van zaken terecht waar ze geen kennis van hebben met alle gevolgen van dien. Een afscheid kun je maar één keer goed doen. Daarom is mijn advies: neem voor een uitvaart een professional in de hand, dat wil zeggen een goed opgeleide en ervaren uitvaartbegeleider. Hij of zij:

 • kent de Wet op de Lijkbezorging
 • is op de hoogte van alle wettelijke verplichtingen waaraan je moet voldoen
 • Informeert je over nieuwe (eigentijdse) manieren van afscheid nemen en een persoonlijke invulling
 • vertelt je over de uitvaartmogelijkheden in desbetreffende regio
 • weet alles van het reilen en zeilen van een uitvaart, zowel voor als achter de schermen
 • kent de etiquette en protocollen in de uitvaartbranche
 • ontzorgt je waar mogelijk en begeleidt je stap voor stap in het uitvaartproces

Hoe krijg je wel inzicht in de totale begrafeniskosten?

Bespreek het afscheid van jezelf of van een naaste met een uitvaartbegeleider en leg de keuzes voor jezelf vast. De uitvaartbegeleider kan een kostenbegroting van de uitvaart maken. Alleen dan weet je wat de gewenste uitvaart kost. Je houdt dan de regie over je eigen uitvaart én bovendien ontlast je zo je nabestaanden.

Wil je hulp bij het maken van keuzes en het vastleggen van je eigen uitvaartwensen of die van een naaste? Bel mij dan gerust. Ik informeer je en help je hiermee graag, waar en wanneer het jou het beste schikt. Bewaar de uitvaartwensen vervolgens bij de uitvaartverzekeringspolis(sen). In elk geval op een plek waarvan de naasten op de hoogte zijn.

In een volgende blog meer informatie en een prijsindicatie over een uitvaart met een crematie.

© Monique Houtzager