In Memoriam Uitvaarten

Uitvaartverzekering – (oude) polissen

Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar (oude) polissen

‘‘Hoe weten mijn nabestaanden dat ik een uitvaartverzekering heb als ze mijn polis niet kunnen vinden?’  Het is volop in het nieuws geweest. Deze vraag wordt mij veel gesteld. Sinds het digitale tijdperk is dit eenvoudig op te lossen. Voorkom dat jouw nabestaanden het door jou verzekerde bedrag mislopen en registreer je polis online op het uitvaartverzekeringsregister. Na jouw overlijden kunnen nabestaanden via deze site, zonder polis, gemakkelijk achterhalen waar je verzekerd was. Het enige dat ze in hoeven te typen is jouw BSN-nummer en geboortedatum. Ook als je geen uitvaartverzekering hebt, kun je dit laten registreren. Want ook dat biedt nabestaanden duidelijkheid.

Kun jij de uitvaartpolis van een overledene niet vinden?

Weet je bijna zeker dat jouw overleden dierbare een uitvaartverzekering had, maar kun je de polis niet vinden?

 

Ga dan online naar van A tot Zekerheid en typ als zoekwoord ‘levensverzekeringspolis’ in. Klik vervolgens op ‘polis zoek’. Hier kun je digitaal of schriftelijk aan het Verbond van Verzekeraars het verzoek indienen bij de aangesloten verzekeraars na te gaan of er in het verleden een polis voor de overledene is afgesloten.

 

Dit is een gratis service. Het achterhalen van deze informatie kan in totaal wel twee tot drie maanden duren.

 

Voor nadere informatie kun je ook bellen naar 070-3338500 of 070-3338777.

Je kunt via het Verbond alleen informatie opvragen ná het overlijden van de desbetreffende persoon. En je kunt alleen informatie opvragen als je kind of partner van de overledene bent, of als je erfgenaam of degene die het nalatenschap afhandelt (executeur testamentair/notaris) bent. 

 

Er wordt gevraagd om de akte van overlijden van de overledene en de documenten die van toepassing zijn, jouw geboorteakte, trouwboekje, erfrechtverklaring, testamentvermelding of uittreksel uit de Basisregistratie Personen met vermelding van burgerlijke staat (gehuwd of samenwonend). Via het Verbond verneem je of en welke uitvaartpolissen er zijn op het leven van de overledene. Je dient vervolgens zelf contact op te nemen met deze verzekeraars.

Heb je de polis van een overledene wel gevonden, maar bestaat de verzekeraar niet meer?

Kijk dan op Atem.nl -> oude polissen om na te gaan door welke verzekeraar de polis is overgenomen. Informeer vervolgens deze verzekeraar over het overlijden en vraag naar de werkwijze van uitkering. Sommige verzekeraars keren uit aan de nabestaanden. Andere verzekeraars keren uit aan de uitvaartondernemer, na overlegging van bijvoorbeeld de factuur van de uitvaartkosten of de Akte van overlijden (deze ontvang je via de uitvaartondernemer). De uitbetaling van de verzekerde bedragen vindt meestal plaats binnen vier weken. Bij oude polissen gaat het veelal om bedragen van € 50 tot € 500. Vanzelfsprekend zijn de verzekerde bedragen op de nieuwe polissen omgezet van guldens naar euro’s. De nabestaanden houden te allen tijde recht op het verzekerde bedrag, ook als pas jaren later de polis boven water komt.

Wat als de verzekeraar niet is overgenomen en dus echt niet meer bestaat?

Dan kun je als laatste zoekmiddel contact opnemen met de Informatiedesk van de Nederlandsche Bank per telefoon via 0800 020 1068 (gratis) of per e-mail via info@dnb.nl.

Wil je je eigen oude polissen die zijn overgenomen door Ardanta checken?

Veel polissen zijn overgenomen door Ardanta. Via Atem.nl -> oude-polissen kun je door het invullen van je eigen contactgegevens deze polissen checken. Ook als je geen polisnummer hebt: vul dan bij polisnummer ‘GEEN’ in. Als blijkt dat Ardanta inderdaad de polissen heeft overgenomen, dan ontvang je daarvan via Ardanta per omgaande bericht met de polisnummers en de verzekerde bedragen.

Wil je hulp bij je zoektocht naar oude polissen van je dierbaar overledene? Schakel dan de uitvaartondernemer in.

Bel me gerust, dan kijk ik mee.

© Monique Houtzager