In Memoriam Uitvaarten

Activiteit 17 december 2023 – Lezing auteur, coach en trainer Willem Glaudemans

Wat gebeurt er met de ziel na de dood?

Willem Glaudemans neemt de deelnemers mee op zielenreis. Op basis van zijn ‘Boek van het Eeuwige leven – Een cursus in sterven’ beschrijft hij deze reis. Hoe de ziel, nadat zij uit het lichaam is vertrokken, een reis maakt door de verschillende lichtsferen, tot zij terugkeert naar God, of de Bron. Hij baseert zijn verhaal op bijna dood-ervaringen, oude culturele overleveringen, mystieke en esoterische geschriften, modern wetenschappelijk bewustzijnsonderzoek, hypnotherapie, uittredingservaringen en innerlijk weten.

Een initiatief van In Memoriam Uitvaarten en City of Wesopa

Deze interactieve lezing is bedoeld voor belangstellenden en Weespers die kort of langer geleden een verlies hebben meegemaakt. Ook voor mensen die met ouderen werken is deze lezing belangrijke informatie.  Stervensbegeleiders, geestelijk begeleiders en hospice medewerkers zijn dan ook van harte welkom.

Over Willem Glaudemans

Willem Glaudemans studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht. Hij werd bekend als medevertaler van de gnostische en vroegchristelijke teksten (de ‘Nag Hammadi-Geschriften’) en als eindredacteur van de Nederlandse editie van ‘Een cursus in wonderen’. Al van jongs af aan was hij nieuwsgierig naar het leven na de dood. Twee trainingen bij Elisabeth Kübler-Ross over ‘Life, Death and Transition’ hebben zijn leven ingrijpend veranderd. Glaudemans geeft lezingen, trainingen en persoonlijke begeleiding. 

Meer informatie: willemglaudemans.nl.

Willem Glaudemans

Als uitvaartbegeleider ervaart Monique dagelijks dat veel mensen nieuwsgierig zijn naar wat ons in het ‘hiernamaals’ te wachten staat. “Glaudemans meent dat we in onze samenleving de ‘kunst van het sterven’ zijn kwijtgeraakt: Doordat we niet weten wat er hierna is, bereiden we ons er niet op voor. Zijn boek ‘Een cursus in sterven’ is dan ook een reisgids voor gene zijde. Want weten wat er hierna is, heeft een zuiverende invloed op hoe je nú leeft; daarnaast geeft het troost aan nabestaanden.”

Locatie City of Wesopa

Zondag 17 december 2023
Vanaf 14.30 uur is de zaal open, 15.00 uur aanvang lezing

Duur lezing: 120 minuten

Toegang en kosten

€ 8,00 per persoon, inclusief koffie/thee in de pauze

Aanmelden kan via wesopa.nl/city/agenda/

Vol = vol!