In Memoriam Uitvaarten

Activiteit donderdag 7 maart 2024 – Informatieavond in Alzheimer Café Weesp

Omgaan met dementie rond de uitvaart

Als een ouder overlijdt en de andere ouder met dementie niet meegaat naar de uitvaart, is dat voor de kinderen een dubbel verlies. Graag bieden Monique Houtzager en Cees Croes aan naasten van iemand met dementie, mantelzorgers en geïnteresseerden handvatten om dit te voorkomen. Monique is ondernemer van In Memoriam Uitvaarten en Cees is voorlichter en trainer bij Samen Dementievriendelijk van Alzheimer Nederland.

Monique is door middel van een praktijkgerichte training door De Mens Training, in samenwerking met Alzheimer Nederland, gecertificeerd als ‘dementievriendelijke uitvaartverzorger’. In Memoriam Uitvaarten is hierdoor in het trotse bezit van het gelijknamige keurmerk.

Samen dementievriendelijkDementievriendelijke uitvaartzorg

Samen dementievriendelijk
Dementievriendelijke uitvaartzorg

Dementievriendelijk

Dementievriendelijk betekent dementie kunnen herkennen, weten hoe je omgaat met mensen met dementie en oog hebben voor wat mensen met dementie nog wél kunnen. Samen met de naasten maakt Monique een plan. Afhankelijk van de mogelijkheden en belemmeringen kijkt zij wanneer en hoe de dementerende persoon kan worden betrokken bij het afscheid van zijn/haar geliefde. Dit kan ook in eenvoudige dingen zitten, zoals iemand laten meebeslissen over witte of rode rozen of de geliefde lekkernij bij de koffie tijdens de condoleance.
dementie en uitvaarten

Cees: “Mensen met dementie hebben behoeften en verlangens zoals iedereen die heeft; ze uiten deze alleen anders dan voorheen. Bovendien krijgt het hart geen dementie: mensen met dementie zijn daardoor bijzonder fijngevoelig.”

Locatie

Alzheimercafé Weesp (Hotel Het Hart van Weesp)

Herengracht 35, Weesp

 

Donderdag 7 maart 2024 van 19.30 tot 21.00 uur

De toegang is gratis, inloop vanaf 19.00 uur

Aanmelden

Aanmelden kan via e-mail:

info@inmemoriamuitvaarten.nl