In Memoriam Uitvaarten

Hoe persoonlijk mag een rouwadvertentie zijn?

Wat vind jij? Mag een rouwadvertentie net zo persoonlijk zijn als jezelf?

Kun je de inhoud van een rouwadvertentie zelf bepalen? Of moet je je houden aan gestelde richtlijnen en protocollen? Wat is done en wat is not done ten aanzien van de tekst in een rouwadvertentie?

We kennen ze allemaal de rouwadvertenties die beginnen met ‘Na een liefdevol en zorgzaam leven en in het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen is overleden onze lieve…’. Om het persoonlijker te maken wordt daarboven vaak een bijbeltekst of gedicht geplaatst dat past bij het leven van de overleden persoon of dat de overledene mooi vond. En zo ontstaat de inleidende tekst in een rouwadvertentie waarmee het overlijden van een dierbare en het afscheid wordt aangekondigd. 

De tekst in een rouwadvertentie is vaak gelijk aan de tekst in de rouwkaart.

Heb je er wel eens over nagedacht hoe het ook anders kan?

Wil je misschien (nog) iets vertellen of delen, bepaalde mensen bedanken of je medemens kennis, een boodschap of een levensles meegeven? Het is je laatste moment van fame dat je kunt gebruiken te zeggen of te doen wat je graag nog wilt. En net zoals een persoonlijke invulling van jouw afscheid, in principe kan en mag alles! Mijn kanttekening: als het in ieder geval binnen de fatsoensnormen blijft.

En wat kost een rouwadvertentie?

De kosten voor een rouwadvertentie kunnen variëren van € 200 tot € 2.000. Dit is afhankelijk van:

 • de hoeveelheid tekst en lettertype/-grootte
 • wel of geen gebruik van een afbeelding
 • de mediumkeuze

Voorbeeld persoonlijke rouwadvertentie

Wat zijn de richtlijnen voor een rouwadvertentie?

Op internet vind je stapsgewijs de richtlijnen voor het opstellen van een rouwadvertentie. Hierbij wordt de volgende reguliere opbouw gehandhaafd:

 1. gedicht of bijbeltekst
 2. een inleidende tekst wel of niet met informatie over de omstandigheden van overlijden of informatie over de overleden persoon
 3. de naam, geboortedatum (en plaats) en sterfdatum (en plaats) van de overledene
 4. namen van de naaste familieleden (let hierbij op de juiste volgorde: echtgeno(o)t(e)/partner, kinderen met partners (eigen kinderen van de overledene staan boven de kinderen uit bestaande relatie), kleinkinderen en partners, achterkleinkinderen en partners, ouders, schoonouders, broers en zussen, zwagers en schoonzusters, neven en nichten, vrienden/huisgenoten en eventueel huisdieren
 5. correspondentieadres
 6. de opbaarlocatie waar de overledene zich bevindt en of er wel of geen bezoek gewenst is
 7. datum, tijd en locatie van het afscheid of de mededeling dat het afscheid inmiddels in besloten kring heeft plaatsgevonden
 8. eventueel: bloemenwensen, dresscode, de vraag om een gift of andere bijzondere wensen of dank aan medewerkers van het zorgcentrum

Voor meer informatie bel mij gerust.

© Monique Houtzager