Corona en de gevolgen voor uitvaarten

Gevolgen van het coronavirus voor uitvaarten

Wat te doen bij overlijden nu de corona maatregelen van toepassing zijn?

Laatste update 27-10-2020:

De afgelopen maanden zijn er maatregelen getroffen door de overheid om besmetting met Covid-19 te vertragen. Deze hebben ook gevolgen voor uitvaartceremonies en condoleances.  Wij zijn verplicht om aan deze regels gehoor te geven en wij hebben ze hieronder voor u op een rijtje gezet. Inclusief aanvullende alternatieven. In Memoriam Uitvaarten blijft vanzelfsprekend 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar bij overlijden. Onze service blijft ongewijzigd. Samen met u organiseert Monique Houtzager een persoonlijk en waardig afscheid van uw overleden dierbare. Zij denkt met u mee, neemt veel zorgen uit uw handen, informeert u van moment tot moment en verzorgt de uitvaart conform de richtlijnen van RIVM, BGNU branchevereniging, de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) en de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).

Dit blog wordt steeds aangepast met de laatste informatie conform de geldende routekaart coronamaatregelen Rijksoverheid.

Wat verandert er nu ten aanzien van de uitvaartzorg?

Tijdens het meldingsgesprek - de telefonische melding van overlijden - wordt u een aantal extra vragen gesteld met betrekking tot uw gezondheid en de gezondheid van uw naasten (huisgenoten).

Door middel van het in acht nemen van de hygiënemaatregelen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan de eindverzorging van een overledene door overledenen verzorgers - en het overbrengen door overledenen vervoerders naar een uitvaartcentrum - gewoon plaatsvinden. Bij een corona besmette overledene gebruiken we een mondmasker, schort en bril. Indien gewenst mogen maximaal 2 naasten - met mondkapje - helpen met het verzorgen van de overledene. In een sterfhuis/woonhuis kan volgens de overheidsmaatregelen maximaal aanwezig zijn: familieleden van 1 huishouden + 3 personen (dit is inclusief onze 2 zorgmedewerkers en eventueel een uitvaartleider én dus niet meer!). 

Voor een rouwbezoek in huiselijke situatie geldt dat maximaal 3 personen van een ander huishouden ontvangen mogen worden; en maximaal 1 bezoek per dag.

Gevraagd wordt minimaal 1,5 meter afstand te houden van de uitvaartmedewerkers.

Bij mogelijk besmettingsgevaar wordt de uitvaart telefonisch met u besproken of door middel van een videogesprek of skype. 

Afscheid op locatie binnen tot max 100 personen - op locatie buiten max 250 personen

Uitvaarten zijn uitgezonderd van de maatregelen op het gebied van de groepsgrootte. Hiermee toont de overheid oog te hebben voor het belang van een goed afscheid. Volgens de op dit moment geldende richtlijnen van het RIVM mag ten behoeve van een uitvaart het gezelschap tijdens een samenzijn - op een afscheidslocatie (aula crematorium/begraafplaats en kerk) binnen - niet groter zijn dan 100 personen (exclusief personeelsleden en geestelijk verzorgers); de onderlinge afstand van 1,5 meter op een locatie binnen is leidend voor het aantal toegestane personen.  Bovendien moet iedereen een zitplaats hebben.  Op een afscheidslocatie buiten zijn maximaal 250 personen toegestaan. Ook hier geldt de verplichting van een zitplaats en de onderlinge afstand van 1,5 meter. 

Medewerkers op afscheidslocaties dragen een mondkapje in de ruimtes waar zij in contact zijn met bezoekers. Aan nabestaanden en belangstellenden (> 13 jaar) wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd bij binnenkomst, vertrek en bij verplaatsing door het pand naar bijvoorbeeld de koffiekamer. Als is plaatsgenomen in aula of koffiekamer - of als men spreekt tijdens de afscheidsceremonie - kan het mondkapje worden afgedaan. Bezoekers die geen mondkapje dragen zullen niet geweigerd worden.

De 1,5 meter afstand geldt niet voor huisgenoten of tweetallen.

Ook bij een uitvaart geldt: was regelmatig uw handen. Voor bezoekers staan op locatie ontsmettingsmiddelen klaar.

Ten behoeve van traceerbaarheid moeten aanwezigen gegevens als naam, telefoonnummer of email adres achterlaten, inclusief een gezondheidsverklaring. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek in geval van een coronabesmetting.

Condoleances

Condoleances zijn toegestaan conform dezelfde regels voor uitvaarten als hierboven - en met catering op de afscheidslocatie. Echter worden er geen handen geschud. Alternatieven voor steunbetuiging zijn een hand op het hart gebaar met een lichte buiging of een namasté gebaar. Nabestaanden en bezoekers hebben ook tijdens dit samenzijn een zitplaats en verplaatsingen worden zoveel mogelijk beperkt. 

Laten we er met elkaar van bewust zijn dat als de verspreiding van het coronavirus niet gestopt wordt, de situatie kan ontstaan dat de overheid ook bij uitvaarten beperkingen moet opleggen. Daarom roepen wij iedereen - nabestaanden, bezoekers van uitvaarten, en medewerkers - op om de coronamaatregelen strikt na te leven. Het is van groot belang voor de gezondheid van iedereen die nu bij een uitvaart betrokken is, maar ook voor de rouwverwerking van toekomstige nabestaanden. Afstand houden is lastig: door het verdriet en de spanning van het moment worden soms de regels even vergeten. Omdat we elkaar willen troosten, denken we “even kan wel”. En toch, in het belang van ons allemaal: laten we met zijn allen de 1,5 meter afstand bewaren.

In plaats van een condoleance:

wordt er soms gekozen voor een erehaag in de eigen straat als de rouwstoet vanuit het huis van de overledene vertrekt of op de route naar de afscheidslocatie. De erehaag is toegestaan mits ook hier de onderlinge afstand 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Voor een grote erehaag is toestemming nodig van de burgemeester van desbetreffende gemeente. Ook kunnen wij een 'drive-thru' organiseren. De uitvaartkist met uw overleden dierbare wordt dan opgesteld op een mooie plek bij de afscheidslocatie en genodigden lopen of rijden vervolgens in hun auto langs uw dierbare voor een laatste (bloemen)groet.  In Amerika is dit sinds 2014 al een gebruik. 

Voor naasten en betrokkenen die door het opgelegde maximale aantal personen niet aanwezig kunnen zijn bij de afscheidsceremonie van een dierbare, kan er een fotopresentatie of video-opname worden gemaakt door een uitvaartfoto- of videograaf. Ook kan op iedere locatie gekozen worden voor een 'livestream'. Hierdoor is het voor naasten mogelijk is - door middel van een link en een wachtwoord - de ceremonie online live te volgen vanaf de eigen computer of laptop. Er kan bijvoorbeeld een moment worden ingebouwd waarop iedereen thuis een kaars brandt, zodat iedereen daadwerkelijk deelnemer is en er kunnen vooraf ingesproken videoboodschappen worden afgespeeld.

Er kan vanzelfsprekend gebruik worden gemaakt van het online 'In Memoriam condoleanceregister' om op die manier steun en troost te kunnen geven en ontvangen.

Op een later moment, na de crisis, kan eventueel aanvullend (nog) een passende bijeenkomst worden georganiseerd. Dit kan een herdenkingsbijeenkomst zijn met bijvoorbeeld - indien sprake is van een crematie - een gezamenlijke asverstrooiing op het terrein van het crematorium, op een eigen gekozen plek of vanaf een schip (groot of klein). In landen als Groot-Brittannië, Zwitserland en in de Verenigde Staten is het sowieso gebruikelijk om later een herdenking - of levensviering - te houden. Wij denken graag met u mee wat voor uw geliefde passend is.

Als er naasten 2 weken in quarantaine zijn gesteld, kan de uitvaart - die normaliter conform de Wet op de Lijkbezorging in Nederland binnen 6 werkdagen moet plaatsvinden - worden uitgesteld tot na de quarantaine periode. Uitstel is in principe mogelijk bij specifieke omstandigheden, zoals deze, tot 2-3 weken na het overlijden. Hierdoor hebben nabestaanden de mogelijkheid om bij de uitvaart aanwezig te zijn. Wij kunnen een verzoek tot uitstel van de uitvaart indienen bij de gemeente van overlijden. Door middel van enerzijds een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de GGD volgt er dan tevens een ‘verlof tot lijkbezorging buiten termijn’ van de burgemeester.”

Landelijk informatienummer

Vanuit de overheid is er een landelijk informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus; T 0800-1351. En het RIVM heeft een site geopend voor vragen en antwoorden. Ook kunt u de website van de BGNU raadplegen voor nadere informatie.

Bel, mail of whatsapp ons gerust bij vragen

Telefoonnummer: 06 – 233 09 339

E-mailadres: info@inmemoriamuitvaarten.nl

' Pas goed op jezelf en op elkaar! '

Monique Houtzager

Als je dit een interessant artikel vindt, deel mijn blog dan gerust.