COVID-19 en uitvaarten Uitvaart pas na elf dagen

Corona en de gevolgen voor uitvaarten

Corona en de gevolgen voor uitvaarten

Wat te doen bij overlijden, zolang de corona maatregelen van toepassing zijn

Maatregelen voor uitvaarten vanaf 25-02-2022:

De maatregelen die door de overheid worden getroffen om besmetting met Covid-19 te vertragen, hebben ook gevolgen voor uitvaartceremonies en condoleances.  Wij zijn verplicht om aan deze regels gehoor te geven en wij hebben ze hieronder voor u op een rijtje gezet. Inclusief aanvullende alternatieven. In Memoriam Uitvaarten denkt in mogelijkheden i.p.v. in onmogelijkheden en blijft vanzelfsprekend 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar bij overlijden. Onze service blijft ongewijzigd. Samen met u organiseert Monique Houtzager een persoonlijk en waardig afscheid van uw overleden dierbare. Zij denkt met u mee, neemt veel zorgen uit uw handen, informeert u van moment tot moment en verzorgt de uitvaart conform de richtlijnen van RIVM, BGNU branchevereniging, de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) en de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).

 

N.B Dit blog wordt steeds aangepast met de laatste informatie conform de geldende corona maatregelen.

Wat verandert er nu ten aanzien van de uitvaartzorg?

Bij melding van overlijden:
Tijdens het meldingsgesprek – de telefonische melding van overlijden – wordt u een aantal extra vragen gesteld met betrekking tot uw gezondheid en de gezondheid van uw naasten (huisgenoten). Bij mogelijk besmettingsgevaar wordt de uitvaart telefonisch met u besproken of door middel van een videogesprek of skype.

 

Eindverzorging en overbrengen overledene:

Door middel van het in acht nemen van de adviezen ten aanzien van hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen kan de eindverzorging van een overledene door overledenenverzorgers en het overbrengen door overledenenvervoerders naar een uitvaartcentrum gewoon plaatsvinden.

Afscheid op een uitvaartlocatie

Uitvaarten zijn te allen tijde uitgesloten van coronatoegangsbewijzen. De basisregels – ook als u gevaccineerd bent – zijn ook op uitvaartlocaties van kracht:

  • Was vaak en goed uw handen
  • Hoest of nies in uw elleboog
  • Laat u direct testen bij de GGD bij klachten en wacht eerste de uitslag af (of doe een zelftest)

Voor bezoekers staan bij de entree en bij de uitgang middelen klaar om de handen te ontsmetten.

Condoleren – condoleance op de dag van de uitvaart

Het advies is handen schudden en/of knuffels geven zoveel mogelijk te beperken. Alternatief voor steunbetuiging is bijvoorbeeld een hand op het hart gebaar met een lichte buiging (een namasté gebaar). 

Condoleance – op een andere dag dan de uitvaartdag

Voor een condoleance op een horecalocatie in plaats van een uitvaartlocatie gelden de actuele regels voor de horeca.

 

Wij kunnen desgewenst ook een ‘walk-through’ of ‘drive-through’ organiseren. De uitvaartkist met uw overleden dierbare wordt dan opgesteld in of bij de afscheidslocatie en genodigden lopen, of rijden vervolgens in hun auto, langs uw dierbare voor een laatste groet. Desgewenst regelen we daarbij buiten ‘coffee en lekkers to go‘. In Amerika is deze vorm van condoleance sinds 2014 al een gebruik.

Koffiesociety Bussum

In plaats van een condoleance vooraf

In plaats van een condoleance voorafgaand aan de uitvaartdag wordt ook wel gekozen voor een erehaag in de eigen straat als op de dag van de uitvaart de rouwstoet vanuit het huis van de overledene vertrekt of op de route naar de afscheidslocatie. 

Naleven coronamaatregelen van groot belang

Laten we er met elkaar van bewust zijn dat als de verspreiding van het coronavirus niet gestopt wordt, de situatie kan ontstaan dat de overheid – ook bij uitvaarten – weer beperkingen moet opleggen. Daarom roepen wij iedereen – nabestaanden, bezoekers van uitvaarten, en medewerkers – op om de actueel geldende coronamaatregelen strikt na te leven. Het is van groot belang voor de gezondheid van iedereen die nu bij een uitvaart betrokken is, maar ook voor de rouwverwerking van toekomstige nabestaanden. 

Fotopresentatie, video-opname of livestream

Ook geldt voor uitvaarten de huidige, algemene gedragsregel: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn. Voor naasten en betrokkenen die door gezondheid of anders niet aanwezig kunnen zijn bij de afscheidsceremonie van een dierbare, kan er een fotopresentatie of video-opname worden gemaakt door een uitvaartfoto- of videograaf. Ook kan op iedere locatie een ‘livestream’. worden verzorgd. Hierdoor is het voor naasten en betrokkenen mogelijk – door middel van een link en een wachtwoord – de ceremonie online live te volgen vanaf de eigen computer of laptop. Er kan bijvoorbeeld een moment worden ingebouwd waarop iedereen thuis een kaars brandt, zodat iedereen daadwerkelijk deelnemer is en er kunnen vooraf ingesproken videoboodschappen worden afgespeeld tijdens de afscheidsceremonie.

Online condoleanceregister

Er kan vanzelfsprekend gebruik worden gemaakt van het online ‘In Memoriam condoleanceregister’ om op die manier steun en troost te kunnen geven en ontvangen.

Naasten in quarantaine tijdens de uitvaart?

Als er naasten in quarantaine zijn gesteld, kan de uitvaart – die normaliter conform de Wet op de Lijkbezorging in Nederland binnen 6 werkdagen moet plaatsvinden – worden uitgesteld tot na de quarantaine periode. Uitstel is in principe mogelijk bij deze specifieke omstandigheden. Hierdoor hebben betreffende nabestaanden de mogelijkheid om bij de uitvaart aanwezig te zijn. Wij kunnen een verzoek tot uitstel van de uitvaart indienen bij de gemeente van overlijden. Door middel van enerzijds een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de GGD volgt er dan tevens een ‘verlof tot lijkbezorging buiten termijn’ van de burgemeester.”

Vergoeding bij extra kosten rouwvervoer

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst. Als de uitvaartverzekering deze kosten niet betaalt, dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaatwezen.

Landelijk informatienummer

Vanuit de overheid is er een landelijk informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus; T 0800-1351. En het RIVM heeft een site geopend voor vragen en antwoorden. Ook kunt u de website van de BGNU raadplegen voor nadere informatie.

Bel, mail of whatsapp ons gerust bij vragen

Telefoonnummer: 06 – 233 09 339

E-mailadres: info@inmemoriamuitvaarten.nl

‘ Pas goed op jezelf en op elkaar! ‘

© Monique Houtzager