Corona en de gevolgen voor uitvaarten

Gevolgen van het coronavirus voor uitvaarten

Wat te doen bij overlijden nu de corona maatregelen van toepassing zijn?

Laatste update 25-09-2021:

De maatregelen die door de overheid worden getroffen om besmetting met Covid-19 te vertragen, hebben ook gevolgen voor uitvaartceremonies en condoleances.  Wij zijn verplicht om aan deze regels gehoor te geven en wij hebben ze hieronder voor u op een rijtje gezet. Inclusief aanvullende alternatieven. In Memoriam Uitvaarten denkt in mogelijkheden i.p.v. in onmogelijkheden en blijft vanzelfsprekend 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar bij overlijden. Onze service blijft ongewijzigd. Samen met u organiseert Monique Houtzager een persoonlijk en waardig afscheid van uw overleden dierbare. Zij denkt met u mee, neemt veel zorgen uit uw handen, informeert u van moment tot moment en verzorgt de uitvaart conform de richtlijnen van RIVM, BGNU branchevereniging, de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) en de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).

Dit blog wordt steeds aangepast met de laatste informatie conform de geldende coronamaatregelen.

Wat verandert er nu ten aanzien van de uitvaartzorg?

Bij melding van overlijden:
Tijdens het meldingsgesprek - de telefonische melding van overlijden - wordt u een aantal extra vragen gesteld met betrekking tot uw gezondheid en de gezondheid van uw naasten (huisgenoten). Bij mogelijk besmettingsgevaar wordt de uitvaart telefonisch met u besproken of door middel van een videogesprek of skype. 

Eindverzorging en overbrengen overledene:
Door middel van het in acht nemen van de hygiënemaatregelen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan de eindverzorging van een overledene door overledenen verzorgers en het overbrengen door overledenen vervoerders naar een uitvaartcentrum - gewoon plaatsvinden. 

Thuisopbaring en condoleance thuis:
Bij een thuisopbaring van een  - door corona - overledene wordt vooraf een verblijf van 48 uur in een mortuarium geadviseerd. 

Afscheid op een uitvaartlocatie - aantal personen

Het vervallen van de 1,5 meter samenleving betekent voor de uitvaartbranche dat alles weer is zoals het was voor corona. Er gelden geen beperkingen meer ten aanzien van groepsgroottes. In tegenstelling tot de culturele sector en in de reguliere horeca hoeft bij uitvaarten geen gebruik gemaakt te worden van coronatoegangsbewijzen en andere controles. En van een uitvaartlocatie mag bovendien de maximale capaciteit worden benut, dit geldt zowel ten aanzien van de zit- als de sta-plaatsen. De basisregels blijven wel van kracht:

  • Bij klachten testen en thuisblijven
  • Geen handen schudden
  • Zorg voor goede luchtventilatie op binnenruimtes

Ook bij een uitvaart blijft gelden: was regelmatig uw handen. Voor bezoekers staan op locatie middelen klaar om de handen te ontsmetten.

Condoleances

Een condoleance aansluitend aan de afscheidsceremonie op dezelfde locatie is toegestaan conform dezelfde regels voor uitvaarten als hierboven. 

Er mogen geen handen worden geschud en/of knuffels worden gegeven, hoe moeilijk dat ook is. Alternatieven voor steunbetuiging zijn een hand op het hart gebaar met een lichte buiging of een namasté gebaar. Nabestaanden en bezoekers hebben ook tijdens dit samenzijn een zitplaats - en verplaatsingen worden zoveel mogelijk beperkt. 

Ook kunnen wij desgewenst, als er heel veel mensen worden verwacht, een 'walk-through' of 'drivethrough' organiseren. De uitvaartkist met uw overleden dierbare wordt dan opgesteld op een mooie plek in of bij de afscheidslocatie en genodigden lopen, of rijden vervolgens in hun auto, langs uw dierbare voor een laatste (bloemen)groet. Desgewenst regelen we daarbij 'coffee en lekkers to go'. In Amerika is deze vorm van condoleance sinds 2014 al een gebruik. 

In plaats van een condoleance vooraf

In plaats van een condoleance voorafgaand aan de uitvaart wordt ook wel gekozen voor een erehaag in de eigen straat als de rouwstoet vanuit het huis van de overledene vertrekt of op de route naar de afscheidslocatie. De erehaag is toegestaan mits ook hier de onderlinge afstand 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Voor een grote erehaag is toestemming nodig van de burgemeester van desbetreffende gemeente. 

Laten we er met elkaar van bewust zijn dat als de verspreiding van het coronavirus niet gestopt wordt, de situatie kan ontstaan dat de overheid ook bij uitvaarten nog meer beperkingen moet opleggen. Daarom roepen wij iedereen - nabestaanden, bezoekers van uitvaarten, en medewerkers - op om de coronamaatregelen strikt na te leven. Het is van groot belang voor de gezondheid van iedereen die nu bij een uitvaart betrokken is, maar ook voor de rouwverwerking van toekomstige nabestaanden. Geen handen schudden en/of een knuffel geven is lastig: door het verdriet en de spanning van het moment wordt deze regel soms even vergeten. Omdat we elkaar willen troosten, denken we “even kan wel”. En toch, in het belang van ons allemaal: laten we met zijn allen deze regel handhaven.

Fotopresentatie, video-opname of livestream

Ook geldt voor uitvaarten de huidige, algemene gedragsregel: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn. Voor naasten en betrokkenen die door gezondheid of door het opgelegde maximale aantal personen niet aanwezig kunnen zijn bij de afscheidsceremonie van een dierbare, kan er een fotopresentatie of video-opname worden gemaakt door een uitvaartfoto- of videograaf. Ook kan op iedere locatie een 'livestream'. worden verzorgd. Hierdoor is het voor naasten en betrokkenen mogelijk - door middel van een link en een wachtwoord - de ceremonie online live te volgen vanaf de eigen computer of laptop. Er kan bijvoorbeeld een moment worden ingebouwd waarop iedereen thuis een kaars brandt, zodat iedereen daadwerkelijk deelnemer is en er kunnen vooraf ingesproken videoboodschappen worden afgespeeld tijdens de afscheidsceremonie.

Online condoleanceregister

Er kan vanzelfsprekend gebruik worden gemaakt van het online 'In Memoriam condoleanceregister' om op die manier steun en troost te kunnen geven en ontvangen.

Naasten in quarantaine tijdens de uitvaart?

Als er naasten 2 weken in quarantaine zijn gesteld, kan de uitvaart - die normaliter conform de Wet op de Lijkbezorging in Nederland binnen 6 werkdagen moet plaatsvinden - worden uitgesteld tot na de quarantaine periode. Uitstel is in principe mogelijk bij specifieke omstandigheden, zoals deze, tot 2-3 weken na het overlijden. Hierdoor hebben nabestaanden de mogelijkheid om bij de uitvaart aanwezig te zijn. Wij kunnen een verzoek tot uitstel van de uitvaart indienen bij de gemeente van overlijden. Door middel van enerzijds een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de GGD volgt er dan tevens een ‘verlof tot lijkbezorging buiten termijn’ van de burgemeester.”

Vergoeding bij extra kosten rouwvervoer

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst. Als de uitvaartverzekering deze kosten niet betaalt, dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaatwezen.

Landelijk informatienummer

Vanuit de overheid is er een landelijk informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus; T 0800-1351. En het RIVM heeft een site geopend voor vragen en antwoorden. Ook kunt u de website van de BGNU raadplegen voor nadere informatie.

Bel, mail of whatsapp ons gerust bij vragen

Telefoonnummer: 06 – 233 09 339

E-mailadres: info@inmemoriamuitvaarten.nl

' Pas goed op jezelf en op elkaar! '

Monique Houtzager

Als je dit een interessant artikel vindt, deel mijn blog dan gerust.