Corona en de gevolgen voor uitvaarten

Gevolgen van het coronavirus voor uitvaarten

Wat te doen bij overlijden nu de corona maatregelen van toepassing zijn?

Maatregelen voor uitvaarten vanaf 26-01-2022:

De maatregelen die door de overheid worden getroffen om besmetting met Covid-19 te vertragen, hebben ook gevolgen voor uitvaartceremonies en condoleances.  Wij zijn verplicht om aan deze regels gehoor te geven en wij hebben ze hieronder voor u op een rijtje gezet. Inclusief aanvullende alternatieven. In Memoriam Uitvaarten denkt in mogelijkheden i.p.v. in onmogelijkheden en blijft vanzelfsprekend 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar bij overlijden. Onze service blijft ongewijzigd. Samen met u organiseert Monique Houtzager een persoonlijk en waardig afscheid van uw overleden dierbare. Zij denkt met u mee, neemt veel zorgen uit uw handen, informeert u van moment tot moment en verzorgt de uitvaart conform de richtlijnen van RIVM, BGNU branchevereniging, de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) en de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).

Dit blog wordt steeds aangepast met de laatste informatie conform de geldende corona maatregelen.

Wat verandert er nu ten aanzien van de uitvaartzorg?

Bij melding van overlijden:
Tijdens het meldingsgesprek - de telefonische melding van overlijden - wordt u een aantal extra vragen gesteld met betrekking tot uw gezondheid en de gezondheid van uw naasten (huisgenoten). Bij mogelijk besmettingsgevaar wordt de uitvaart telefonisch met u besproken of door middel van een videogesprek of skype.

Eindverzorging en overbrengen overledene:
Door middel van het in acht nemen van de hygiënemaatregelen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan de eindverzorging van een overledene door overledenenverzorgers - met max 2 naasten met inachtneming van 1,5 meter afstand - en het overbrengen door overledenenvervoerders naar een uitvaartcentrum gewoon plaatsvinden.

Thuisopbaring:
Met inachtneming van bovenstaande kan een thuisopbaring ook gewoon plaatsvinden.

Rouwbezoek

Op dit moment is de regel dat er max 4 bezoekers (vanaf 13 jaar) per dag aan huis mogen worden ontvangen. Dit geldt ook voor rouwbezoek in een familiekamer van een uitvaartlocatie en bij een thuisopbaring.

Afscheid op een uitvaartlocatie

Het max aantal personen op een uitvaartlocatie wordt bepaald door de 1,5 meter afstand regel in  combinatie met de grootte van de locatie. Uitvaartplechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden (uitvaartlocatie afhankelijk).

Uitvaarten zijn uitgesloten van coronatoegangsbewijzen. Wel is er ook de verplichte onderlinge 1,5 meter afstand én een vaste zitplaats zodat verplaatsingen zoveel mogelijk worden beperkt.

De overige basisregels - ook als u gevaccineerd bent - zijn ook op uitvaartlocaties van kracht:

  • Een mondkapje is vanaf 13 jaar verplicht; behalve als men zit in de aula en/of tijdens de condoleance in de koffiekamer
  • Was vaak en goed uw handen
  • Hoest of nies in uw elleboog
  • Laat u direct testen bij de GGD bij klachten en wacht eerste de uitslag af (of doe een zelftest)

Voor bezoekers wordt op locatie conform de richtlijnen een goede luchtventilatie gerealiseerd en er staan bij de entree middelen klaar om de handen te ontsmetten.

Condoleren - condoleance op de dag van de uitvaart

Op de dag van de uitvaart kan op een uitvaartlocatie aansluitend aan de afscheidsceremonie een condoleance plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel en de verplichting van een vaste zitplaats. De regel is: geen handen schudden en/of knuffels geven, hoe moeilijk dat ook is. Alternatief voor steunbetuiging is bijvoorbeeld een hand op het hart gebaar met een lichte buiging (een namasté gebaar). Horeca is toegestaan tijdens de condoleance.

Condoleance - op een andere dag dan de uitvaartdag

Voor een condoleance voorafgaand aan de dag van de uitvaart gelden dezelfde regels als bovenstaand. Voor een condoleance op een horecalocatie gelden de actuele regels voor de horeca; op dit moment is de horeca geopend tot 22.00 uur. Wij kunnen desgewenst ook een 'walk-through' of 'drive-through' organiseren. De uitvaartkist met uw overleden dierbare wordt dan opgesteld in of bij de afscheidslocatie en genodigden lopen, of rijden vervolgens in hun auto, langs uw dierbare voor een laatste groet. Desgewenst regelen we daarbij buiten 'coffee en lekkers to go'. In Amerika is deze vorm van condoleance sinds 2014 al een gebruik.


In plaats van een condoleance vooraf

In plaats van een condoleance voorafgaand aan de uitvaartdag wordt ook wel gekozen voor een erehaag in de eigen straat als op de dag van de uitvaart de rouwstoet vanuit het huis van de overledene vertrekt of op de route naar de afscheidslocatie. De erehaag is toegestaan mits ook hier de onderlinge afstand 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. 

Naleven coronamaatregelen van groot belang

Laten we er met elkaar van bewust zijn dat als de verspreiding van het coronavirus niet gestopt wordt, de situatie kan ontstaan dat de overheid - ook bij uitvaarten - weer beperkingen moet opleggen. Daarom roepen wij iedereen - nabestaanden, bezoekers van uitvaarten, en medewerkers - op om de coronamaatregelen strikt na te leven. Het is van groot belang voor de gezondheid van iedereen die nu bij een uitvaart betrokken is, maar ook voor de rouwverwerking van toekomstige nabestaanden. Geen handen schudden en/of een knuffel geven is moeilijk: door het verdriet en de spanning van het moment wordt deze regel soms even vergeten. Omdat we elkaar willen troosten, denken we “even kan wel”. En toch, in het belang van ons allemaal: laten we met zijn allen deze regel handhaven.

Fotopresentatie, video-opname of livestream

Ook geldt voor uitvaarten de huidige, algemene gedragsregel: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn. Voor naasten en betrokkenen die door gezondheid of door het opgelegde maximale aantal personen niet aanwezig kunnen zijn bij de afscheidsceremonie van een dierbare, kan er een fotopresentatie of video-opname worden gemaakt door een uitvaartfoto- of videograaf. Ook kan op iedere locatie een 'livestream'. worden verzorgd. Hierdoor is het voor naasten en betrokkenen mogelijk - door middel van een link en een wachtwoord - de ceremonie online live te volgen vanaf de eigen computer of laptop. Er kan bijvoorbeeld een moment worden ingebouwd waarop iedereen thuis een kaars brandt, zodat iedereen daadwerkelijk deelnemer is en er kunnen vooraf ingesproken videoboodschappen worden afgespeeld tijdens de afscheidsceremonie.

Online condoleanceregister

Er kan vanzelfsprekend gebruik worden gemaakt van het online 'In Memoriam condoleanceregister' om op die manier steun en troost te kunnen geven en ontvangen.

Naasten in quarantaine tijdens de uitvaart?

Als er naasten 2 weken in quarantaine zijn gesteld, kan de uitvaart - die normaliter conform de Wet op de Lijkbezorging in Nederland binnen 6 werkdagen moet plaatsvinden - worden uitgesteld tot na de quarantaine periode. Uitstel is in principe mogelijk bij specifieke omstandigheden, zoals deze, tot 2-3 weken na het overlijden. Hierdoor hebben nabestaanden de mogelijkheid om bij de uitvaart aanwezig te zijn. Wij kunnen een verzoek tot uitstel van de uitvaart indienen bij de gemeente van overlijden. Door middel van enerzijds een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de GGD volgt er dan tevens een ‘verlof tot lijkbezorging buiten termijn’ van de burgemeester.”

Vergoeding bij extra kosten rouwvervoer

Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst. Als de uitvaartverzekering deze kosten niet betaalt, dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaatwezen.

Landelijk informatienummer

Vanuit de overheid is er een landelijk informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus; T 0800-1351. En het RIVM heeft een site geopend voor vragen en antwoorden. Ook kunt u de website van de BGNU raadplegen voor nadere informatie.

Bel, mail of whatsapp ons gerust bij vragen

Telefoonnummer: 06 – 233 09 339

E-mailadres: info@inmemoriamuitvaarten.nl

' Pas goed op jezelf en op elkaar! '

Monique Houtzager

Fotografie: Mijn laatste ik

Als je dit een interessant artikel vindt, deel mijn blog dan gerust.