Contact Monique Houtzager bij brug Weesp uitvaartbegeleider Weesp

Freelance uitvaartbegeleider

Freelance uitvaartbegeleider

Het afscheid van één van mijn beste vriendinnen in november 2016 deed mij beseffen hoe belangrijk en betekenisvol het werk van uitvaartbegeleider is.

Dat je er mag zijn voor een familie of voor de naasten op een van de kwetsbaarste momenten in hun leven. Dit inspireerde mij tot omscholing van voorlichter en evenementenmanager naar uitvaartbegeleider. Ik ben opgeleid op de Après la Vie Academie en ik ben NaVU-gediplomeerd.

Over Monique 

Freelance uitvaartbegeleiding is goed samenwerken op basis van vertrouwen in elkaar

Freelance uitvaartleider in Utrecht, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland

Heeft uw uitvaartonderneming behoefte aan extra menskracht op momenten van drukte, vakanties en/of ziekte? Als freelance uitvaartbegeleider kan ik als vaste back-up uw uitvaartonderneming ontlasten. Ik heb inmiddels zo’n 200 uitvaarten van A tot Z mogen begeleiden. Door mijn ervaring bij zowel grote als kleine ondernemingen ben ik flexibel.

Ik ben direct inzetbaar voor:

  • Het aannemen, regelen en uitvoeren van uitvaarten
  • Assistenties
  • Voorbesprekingen

En ook voor:

ontwikkelen en organiseren van lokale, regionale of landelijke voorlichting en bewustwordingsactiviteiten - van lezingen tot theatervoorstellingen - voor specifieke doelgroepen.*)

*) Met plezier heb ik ruim zes jaar lang voor een van de grootste uitvaartorganisaties activiteiten ontwikkeld en georganiseerd om de dood bespreekbaar te maken. Ik deed dit in samenwerking met bekende rouw- en verliesdeskundigen en diverse hiertoe gespecialiseerde theatergezelschappen. Ook ontwikkelde ik onder meer de Afscheidsprijs.

Meer weten?

Neemt u gerust contact met mij op voor een nadere kennismaking via telefoonnummer 06 - 233 09 339.